موضوعات سایت
spa
spa 1- حضرت آیت‌الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی(ره)
spa 10- حضرت آیت الله میرزا محمد تقی حجه الاسلام (نیر)
spa 11- حضرت آیت الله میرزا محمد حسین حجه الاسلام
spa 12- حضرت آیت الله میرزا اسماعیل حجه الاسلام
spa 13- حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم حجه الاسلام
spa 14- حضرت آیت الله میرزا علی ثقه الاسلام (شهید)
spa 15- حضرت آیت الله میرزا فتح الله ثقه الاسلام
spa 16- حضرت آیت الله حاج میرزا عبدالله ثقه الاسلام
spa 17- حضرت آیت الله میرزا حسن گوهر
spa 18- ادعیه (دعاها)
spa 19- نماز شب
spa 2- حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی (ره)
spa 3- حضرت آیت الله المعظم میرزا علی حایری احقاقی(ره)
spa 4- حضرت آیت الله المعظم میرزا موسی حایری احقاقی(ره)
spa 5- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد باقر حایری اسکویی(ره)
spa 6- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد سلیم حایری اسکویی(ره)
spa 7- حضرت آیت الله المعظم میرزا آقا حایری احقاقی (ره)
spa 8- حکیم الهی میرزا عبدالله احقاقی
spa 9- حضرت آیت الله میرزا محمد حجه الاسلام تبریزی(ممقانی)
spa جوابیه
spa حضرت آیت الله فقیه سبزواری ( یکی از اساتید امام مصلح)
spa زیارت نامه ها
spa گالزی عکس
 
Print
مرحوم میرزا اسماعیل حجه الاسلام «اعلی الله مقامه»

فرزند سوم مرحوم آخوند ملا محمد حجه الاسلام کبیر، مرحوم میرزا اسماعیل حجه الاسلام اعلی الله مقامه می باشد که در زهد و تقوی ، ورع و پرهیز کاری معروف بود، وی از تلامذه ی ارشد مرحوم آخوند میرزا محمد باقر اسکویی اعلی الله مقامه به شمار می رفت و در سامرا هم خدمت مرحوم میرزا حسن شیرازی قدس الله سره تلمذ فرموده و از مقربین و موثقین آن حوزه محسوب بوده است و از هر دو اجازه ی اجتهاد داشته و در ردیف فقهای عظیم الشأن به شمار می رفته است.

مرحوم میرزا اسماعیل حجه الاسلام از طبع شعر هم بهره مند بوده و در مدح حضرت مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام قصائد و مدایح غرائی انشاد فرموده است که یکی از آن قصائد با بیت ذیل شروع می شود:

دلا تاکی در این دنیاغم و جور و محن بینی

به کار خویشتن هردم دو صد عقد و شکن بینی

این مرحوم در نزد عموم محبوبیت داشت و متبوع همه بود و معنویتش برهمه ی مزایای وی غالب و روحانیتش در میان خاص و عام مسلم بوده است و در سال 1317 قمری، نهم شهر رجب روان پاکش در شجره ی طوبی مأوی گزید و از همّ و غمّ دنیا آسوده گشت.

 
جستجو در مطالب سایت
امکانات
امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398
فید آر.اس.اس مطالب سایت