موضوعات سایت
spa
spa 1- حضرت آیت‌الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی(ره)
spa 10- حضرت آیت الله میرزا محمد تقی حجه الاسلام (نیر)
spa 11- حضرت آیت الله میرزا محمد حسین حجه الاسلام
spa 12- حضرت آیت الله میرزا اسماعیل حجه الاسلام
spa 13- حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم حجه الاسلام
spa 14- حضرت آیت الله میرزا علی ثقه الاسلام (شهید)
spa 15- حضرت آیت الله میرزا فتح الله ثقه الاسلام
spa 16- حضرت آیت الله حاج میرزا عبدالله ثقه الاسلام
spa 17- حضرت آیت الله میرزا حسن گوهر
spa 18- ادعیه (دعاها)
spa 19- نماز شب
spa 2- حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی (ره)
spa 3- حضرت آیت الله المعظم میرزا علی حایری احقاقی(ره)
spa 4- حضرت آیت الله المعظم میرزا موسی حایری احقاقی(ره)
spa 5- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد باقر حایری اسکویی(ره)
spa 6- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد سلیم حایری اسکویی(ره)
spa 7- حضرت آیت الله المعظم میرزا آقا حایری احقاقی (ره)
spa 8- حکیم الهی میرزا عبدالله احقاقی
spa 9- حضرت آیت الله میرزا محمد حجه الاسلام تبریزی(ممقانی)
spa جوابیه
spa حضرت آیت الله فقیه سبزواری ( یکی از اساتید امام مصلح)
spa زیارت نامه ها
spa گالزی عکس
 
Print
نماز جعفر طیار
نمازجعفر طیار چهار رکعت است. با دوسلام و با دو قنوت .مشهور این است که دررکعت اول بعد از حمد سوره ی اذا زلزلت و در رکعت دوم بعد از حمد سوره ی والعادیات و در رکعت سوم بعد حمد سوره ی نصر و در رکعت چهار بعد از سوره توحید را می خوانی. و در چهار رکعت سیصد بار سبحان الله والحمدلله و لااله الا الله والله اکبر را قرائت می کنی در هر رکعت هفتاد وپنج مرتبه به این ترتیب: بعد از فاتحه و سوره پانزده بار، در رکوع ده بار،بعد از سربلند کردن از رکوع ده بار،در سجده ده بار،در سر برداشتن از سجده ی اول ده بار، در سجده ی دوم ده بار ، حین سر بلند کردن از سجده ی دوم ده بار ،و بعد بر می خیزی و رکعت دوم را به همین نحو می خوانی و سپس با تشهد و سلام از دو رکعت اول فارغ می شوی و دو رکعت دیگر را عیناً به همین نحو می خوانی.
مسائل:
1267- جایز است در رکعتهای چهارگانه بعد از سوره حمد سوره توحید را بخوانیم.
1268- مستحب است در سجده دوم رکعت چهارم ،بعد از خواندن تسبیحات اربعه این دعا را بخوانیم: «سبحان من لبس العز والوقار سبحان من تعطف بالمجد وتکرم به سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له سبحان من احصی کل شیء علمه سبحان ذی المن والنعم سبحان ذی القدر ه والامر، اللهم انی أسالک بمعاقد العز من عرشک و منتهی الرحمه من کتابک و باسمک الاعظم وکلماتک التامه التی تمت صدقا وعدلا صل علی محمد و اهل بیته برحمتک یا ارحم الراحمین» وسپس حاجت خود را بخواه.
1269- اگر ممکن باشد این نماز را هر شب بخواند پاداش عظیمی دارد، واگر نشد در هر هفته یکبار و اگر نشد در ماه یکبار . اگر نشد در سال یکبار بخواند .به طوری که در خبر آمده فرقی بین سفر و حضر هم نیست.
1270- بهترین روز برای خواندن این نماز روز جمعه موقع بالا آمدن خورشید است و خواندن آن درنیمه ی ماه مبارک شعبان تأکید شده است.
1271- هرگاه عجله ای داشته باشد بر نمازگزار جایز است تسبیحات آن را به بعد موکول کند.
1272- اگر در اثنای نماز برایش حاجتی ضروری پیش آمد جایز است دو رکعت را بخواند ،ودو رکعت دیگر را پس از انجام کار ضروری بخواند.
1273- این نماز را جایز است از نماز شب به حساب آورد یا از نمازهای مستحبی روز،از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که نماز جعفر را هر موقع از روز یا شب خواستی بخوان، واگر خواستی آن را از نمازهای مستحبی شب و اگر خواستی از نمازهای مستحبی روزانه ات حساب کن. هم از نمازهای نافله ات به شمار می آید و هم برایت نماز جعفر حساب می شود.
1274- اگر بعضی از تسبیحات را فراموش کرد در هر محل دیگر همان نماز مضافاً به تسبیحات آن محل اگر یادش آید آن را بخواند. و اگر بیادش نیامد مگر پس از تمام شدن نماز، بعد از نماز بخواند.
1275- احتیاط این است که ذکر رکوع(سبحان ربی العظیم و بحمده) و ذکر سجده (سبحان ربی الاعلی و بحمده) را بخواند و به خواندن تسبیحات اربعه در آنها کفایت نکند، یا قبل از تسبیحات و یا بعد از آنها ذکرهای مذکور را بخواند.
1276- در رکعت دوم، این نماز قنوت گرفتن، با توجه به نصّهای خاصی که در خصوص این نماز وارد شده مستحب است اضافه بر آنچه در عمومات آمده است.
نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم
نماز پیامبر اکرم دو رکعت است در هر رکعت سوره ی حمد را می خوانی و سپس پانزده مرتیه سوره ی قدر را تلاوت می کنی، و به رکوع می روی و در رکوع نیز پانزده مرتبه می خوانی و سرت را از رکوع بلند کرده و پانزده مرتبه می خوانی و به سجده ی می روی و در سجده نیز پانزده می خوانی و سر از سجده بلند کرده نشستی پانزده مرتبه می خوانی و به سجده ی دوم می روی و پانزده مرتبه می خوانی و سر از سجده ی دوم بلند کردی پانزده مرتبه می خوانی که در مجموع یکصد و پنج سوره ی قدر می شود. سپس به رکعت دوم برمی خیزی و همان کار را می کنی که در رکعت اول کرده ای و مجموع سوره های قدر دو رکعت دویست و ده بار می شود.

نماز فاطمه سلام الله علیها
دورکعت است با یک سلام،در رکعت اول حمد را یک مرتبه و سوره قدر را یک مرتبه ،و در رکعت دوم حمد را یک بار و سوره ی توحید را یکصد بار می خوانی.
نمازهدیه بر اموات:
نماز هدیه، که مردم آن را نماز وحشت می نامند، دو رکعت است. در رکعت اول بعد از سوره ی حمد ،یک بار آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده بار سوره ی قدر را می خوانی وبعد از سلام می گویی: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث هاتین الرکعتین الی قبر فلان اوفلانه» خدایا بر محمد آل محمد درود بفرست واین دو رکعت را به قبر فلان کس برسان و نام شخص مورد نظر را می بری.
مسائل:
1277- کفعمی رحمه الله بعد از ذکر نماز هدیه به صورتی که گذشت گفته است : و در روایت دیگر است که در رکعت اول بعد از حمد دو بار سوره ی «قل هوالله» و در رکعت دوم بعد از سوره ی حمد ده بار سوره ی «الهیکم التکاثر» بخواند و دعایی را که ذکرشد، و اگر فردی این نماز را به هر دو صورت بخواند بهتر است.
1278- وقت این نماز، شب دفن است ،و اگر میت در شب اول دفن نشد بلکه به جهت نقل آن به محل دیگری مدتی به تأخیر افتاد مانند اینکه جنازه را به مشاهد مقدسه بردند نماز را تا شب دفن به تأخیر می اندازند.
1279- جایز است برای خواندن این نماز اجیر بگیرند و بر وی اجرت بدهند.
1280- اگر اجیر این نماز را به قصد احسان و تبرع بر میت انجام بدهد و اجیر کننده مزدی را که می دهد به قصد احسان و تبرع در اختیار اجیر بگذارد بهتر خواهد بود، زیرا در این رابطه نصی موجود نیست.
1281- جایز است یک نفر، بیشتر از یک بار نماز هدیه به قصد اهداء ثواب بخواند اگر به قصد احسان می خواند.
1282-اجیر نیز اگر اجازه داشته باشد جایز است بیش از یک بار نماز خوانده وهدیه کند.
1283-اگر اجیر کننده بگوید چهل نماز در مقابل چهل درهم بخواند واجب است، چهل نفر را اجیر کرد،مگر اینکه از طرف اجیر کننده صریحاً اجازه داشته باشد.
1284- اگر اجیر از یاد برد که شب دفن نماز هدیه را بخواند واجب است اجرت آن را به معطی ( عطا کننده ) برگرداند، یا اینکه اجازه بگیرد برای میت نماز دیگری را اهدا کند، یا کار دیگری انجام دهد این در صورتی است که دستش به معطی برسد و در غیر این صورت اجرت آن را از طرف صاحب مال و به امر حاکم شرع اگر برایش ممکن باشد احسان می کند.
1285- هرگاه نماز را بخواند و خواندن آیه الکرسی در رکعت اول یا خواندن سوره قدر در رکعت دوم را فراموش کند، نمازش صحیح است، ولی به جای آن نماز کافی نیست واگر اجیر شده است نماز هدیه را به کیفیت خاص خودش اعاده می کند.
1286- اگر چه وقت خاصی برای این نماز تعیین نشده که در چه وقت یا در چه ساعتی از شب خوانده شود، اما با توجه به اینکه نماز وحشت نام دارد و به جهت برطرف شدن وحشت از میت خوانده می شود بهتر است در خواندن آن عجله کرده و بین نماز مغرب و عشاء یا جلوتر از آنها آن را بخوانند.
نماز روز غدیر
روز هیجدهم ماه ذی الحجه عید غدیر است و ما بیان می کنیم فضیلت نماز و روزه ای را که برای آن روز در اخبار آمده است. علی بن حسین عبدی گفته است: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم فرمود: روزه ی رو ز عید غدیر خم ، برابر روزه ی عمر دنیا پاداش دارد، اگر انسانی زنده باشد و همه ی عمر دنیا را روزه بگیرد ثواب او معادل ثواب روزه ی روز غدیر خواهد بود، روزه ی آن در نزد خدای متعادل در هرسال برابر است یا یکصد حج و یکصد عمره پذیرفته شده، روز عید بزرگ است، خدای تعالی پیامبری را مبعوث کرده مگر اینکه در این بندگی نموده و حرمت آن را شناخته است، اسم آن روز در آسمان روز عهد معهود ، و در روی زمین روز میثاق مأخوذ و جمع مشهود است.
هرکس در آن روز نزدیک ظهر نیم ساعت به ظهر مانده غسل کند و دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از سوره ی حمد ده بار «قل هوالله احد» و ده بار «آیه الکرسی» و ده بار انا انزلناه» را بخواند در نزد خدای تعالی معادل یکصد هزار حج و یکصد هزار عمره است و حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را نمی خواهد مگر اینکه حق تعالی حاجتش را هرچه باشد روا می کند و اگر دو رکعت نمازاز تو فوت شد آنها را بعداً قضا کن، و هرکس مؤمنی را در آن روز افطاری دهد، مانند این است فئامی ، فئامی و.. و.. را غذا داده است. حضرت فئام را با بستن ده انگشت مبارک خود تکرار کرد و به من فرمود: «می دانی فئام چه مقدار است؛ گفتم: نه. فرمود: «فئام معادل یکصد هزار نفر است» برای او ثواب اطعام و سیراب کردن این تعداد (یعنی یک میلیون نفر ) پیامبر و صدیق و شهید خواهد شد که در حرم الهی به شهادت رسیده اند ،در روزی که شدیداً گرسنه و تشنه باشند، ثواب یک درهم در آن روز برابر یک میلیون درهم است. فرمود: شاید فکر کنی که خدای عزوجل روزی دارد که حرمتش از غدیر بیشتر باشد ، نه به خدا سوگند ،نه به خدا سوگند، سپس فرمود: «وقتی همدیگر را ملاقات کردید از حرفهایتان یکی این باشد که بگویید : « الحمدلله الذی اکرمنا بهذا الیوم، وجعلنا من الموفین بعهده الینا و میثاقه الذی و اثقنا به من ولایه ولاامره والقوام بقسطه ، ولم یجعلنا من الجاحدین والمکذبین بیوم الدین » سپس فرمود :«پس از خواندن این دو رکعت یکی از دعاها این باشد: «ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وکفر عنا سیئا تنا و توفنا مع الابرار...» واین دعایی طولانی است که در مصباح آمده است.
1287- وقت این نماز نیم ساعت به ظهر مانده است و افضل اوقاتش همان وقت است. همان ساعتی که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب سلام الله علیه در غدیر خم به مردم معرفی و در مقام شامخ ولایت نشانده شده است و جایز است این نماز را در همه ی آن روز بخوانی.
1288- غسل و روزه و افطاری دادن به روزه داران در آن روز پاداش عظیم دارد ،یک درهم صدقه در آن روز معادل یک میلیون در هم است.
نماز شب و روز مبعث
بیست و هفتم ماه رجب ،روز بعثت پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله ،نماز آن روز دوازده رکعت است که دو رکعت،دو رکعت خوانده می شود و در هر موقع ازروز می توانی آن را بخوانی ،در هر رکعت سوره مبارکه ی فاتحه وهر سوره ای را خواستی می خوانی و بعد از سلام نماز در محل خودت می نشینی و می گویی «لااله الا الله و الله اکبر والحمدلله و سبحان الله و لاحول ولا قوه الا بالله» سپس چهار صد مرتبه می گویی «الله اکبر الله اکبر لااشرک به شیئا» و سپس حاجتهایت را می خواهی. نماز شب آن نیز مثل نماز روز آن می باشد با این تفاوت که بعد از حمد یکی از سوره های «ناس،فلق،توحید» را چند بار می خوانی.
نماز روز مباهله
روز بیست و چهارم ذی الحجه ،روز مباهله است و روزی است که مولی الموحدین امیر مؤمنان سلام الله علیه انگشتری خود را صدقه داده است و نماز آن همان نماز روز عید غدیر خم است.
نماز نیمه ی ماه مبارک شعبان
چهار رکعت است با دو سلام، در هر رکعت حمد را یکبار و توحید را صد بار می خوانی و در پایان این دعا را می خوانی « اللهم انی فقیر و من عذابک خائف وبک مستجیر، رب لا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی، رب لا تجهد بلائی و لا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برحمتک من عذابک و اعوذ برضالک من سخطک و اعوذ بک منک ،جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک و فوق ما یقول القائلون فیک» ازآن پس هر دعایی را می خواهی بخوان و حاجت را بطلب. نماز دیگری نیز برای آن روز وارد شده که می توانی از محلهای مربوطه پیداکنی.
نماز روزعید فطر
روز اول ماه شوال، نمازش دو رکعت است در رکعت اول حمد را یکبار و سوره توحید را هزاربار و در رکعت دوم حمد را یک بار و سوره توحید را نیز بک بار می خوانی.
نماز تحیت مسجد
این نماز دو رکعت است و پیش از نشستن خوانده می شود و جایز است به جای آن نماز واجب یا نافله ای غیر از آن بخواند.
نماز حاجت
هرگاه برایت پیشامدی باشد، غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز بگو: «اللهم انت السّلام و منک السّلام و اِلیک یرجع السلام صل علی محمد و آل محمد ،و بلّغ روح محمدّ ٍ صلّی الله علیه و آلهِ و سلم مِنی السلام وارواح الائمه الصادقین سَلامی ،وَاردُد عَلیَّ مِنهم السلام والسّلام عَلیهم و رَحمَه اللهِ و بَرَکاته، اللّهُم اِنَّ هاتین الرَکَعتین هَدیه مِنی اِلی رسول االله صلّی الله عَلیهِ و آلهِ وسَلَم فاَثِبنی عَلیهما ما اَمَّلتُ وما رَجَوتُ فیکَ وفِی رَسولِکَ یا ولّی المومِنین» سپس به سجده برو و چهل بار بگو: « یا حیُّ یا قیّومُ و فی رحیماً لا یموتُ ،یا حیُّ لا الهَ الا انتَ یا ذالجلال والاکرام یا اَرحم الرّاحِمین» سپس سرت را بر می داری و دستت را دراز می کنی و چهل بار دعای مزبور را می خوانی، سپس دستت رااز گردنت عبور می دهی و انگشت سبابه ات را حرکت می دهی و آن دعا را چهل بار می گویی، سپس محاسنت را با دست چپت بگیرد و گریه کن یا خودت را به حال گریه در آور، وبگو « یا محمدُ یا رسولَ الله اَشکوُ الی الله واِلیکَ حاجتی و الی اهل بیتکَ الرّاشِدین حاجَتی و بک اَتوجَّه الی الله فی حاجتی» سپس سجده کن و یا «الله یا الله» بگو تا مقداری که نفست قطع شد و بگو «صل علی محمد و آل محمد» وافعل بی کذا و کذا ،امام صادق علیه السلام فرمود: من از طرف خدا ضامنم که از جایش برنخیزد تا حاجتش بر آورده شود.
1289- به طوری که از اخبار بر می آید ،اگر این نماز را در اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه به جا آورد بهتر است و دعایش زودتر مستجاب می شود.
نماز برای داشتن اولاد
حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: هرکسی بخواهد خدای تعالی برایش فرزند عطا کند دو رکعت نماز بعد از جمعه بخواند و رکوع وسجده ی آنها را طولانی کند و سپس بگوید: « اللهم انّی اسالک بما سألک زکریا، اذقال ربَّ لا تذرنی فرداً و انتَ خیرالوارثین ، اللهم هب لی ذریه طیبه انک سمیع الدعا، اللهم باسمِک استحللتها وفی امانتکَ اخذتها فاِن قضیت لی فی رحمها ولدا فاجعله غلاما ولاتجعل للشیطان فیه نصیباً و لاشرکا»
نماز استخاره با رقعه
از حضرت امام صادق روایت شده که: هرگاه خواستی کاری انجام بدهی شش قطعه کاغذ بردار، در سه قطعه از آنها بنویس «بسم الله الرحمن الرحیم خیره من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانه افعل» ودرسه قطعه دیگر بنویس «بسم الله الرحمن الرحیم خیره من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانه لا تفعل» سپس آنها را به زیر جانمازت بگذار ودو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز به سجده برو و در سجده یکصد بار بگو«استخیر الله برحمته خیره فی عافیه» بعد از آن برخیز و راست بنشین و بگو « اللهم خرلی واخترلی فی جمیع اموری فیی یسرمنک وعافیه» سپس دست ببر و تکه کاغذها را در هم کن و یکی یکی آنها رابیرون بیاور، اگر در سه تکه پشت سر هم «لاتفعل» آمد، آن کار را انجام نده ،اگر سه قطعه پشت سر هم افعل آمد کاری را که می خواستی انجام بده، و اگر یکی افعل آمد و یکی لاتفعل سه رقعه دیگر را بیرون بیاور و ملاحظه کن اکثر آنها چگونه در آمده اند وبه آن عمل کن و با تکه ششم کاری نکن که نیازی به آن نداری.
نماز روز عاشورا
این نماز چهار رکعت است با دوسلام ،دررکعت اول بعد از حمد و «قل یا ایها الکافرون» را یکبار می خوانی، در رکعت دوم بعد ازحمد ده بار سوره ی توحید «قل هوالله احد» را می خوانی ،و در رکعت سوم بعد از فاتحه یکبار سوره ی احزاب،و در رکعت چهارم بعد از فاتحه یکبار سوره ی منافقون را می خوانی.
نماز عید نوروز
نماز عید نوروز چهار رکعت است با دو سلام، در رکعت اول پس از حمد سوره ی قدر را ده بار، و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره ی «قل یا ایها الکافرون» را ده بار و در رکعت سوم بعد از فاتحه ده بار یکی از «قل اعوذ» ها را می خوانی ،و در رکعت چهارم بعد از فاتحه «قل اعوذ برب الناس» یا «قل اعوذ برب الفلق» را ده بار می خوانی و در پایان سجده می کنی و در سجده می خوانی: «اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین وعلی انبیائک ورسلک بافضل صلواتک ،وبارک لنا فی یومنا هذا الذی فضلته و کرمته و شرفته و عظمت خطره اللهم بارک لی فیما انعمت به علی حتی الا اشکر احداً غیرک و سع علی فی رزقی یا ذالجلال والاکرام»
1290- وقت این نماز یک ساعت بعد از نماز ظهراست.
نماز غفلیه
نماز غفیله دو رکعت است که بین نماز مغرب و عشاء خوانده می شود. در رکعت اول بعد از حمد آیه ی «وذالنون مغاضباً فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له من الغم و کذلک ننجی المؤمنین» را می خوانی و در رکعت دوم بعد از حمد «وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو؛ ویعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لاحبه فی ظلمات الارض و لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین» را می خوانی و سپس دستها را بر می داری و قنوت می گیری و می گویی: «اللهم اسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله،اللهم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد و آل محمد علیهم السلام لما قصیتها»
1291- احتیاط بر این است که این نماز را به قصد نافله مغرب به جای آورد.
نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان
نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان هزار رکعت است،علاوه بر نمازهای نافله شبها، و طرزآن در کتابهای دعا یاد شده است، و چون اخبار در رابطه با این نمازها متفاوت می باشد و بعضی دلالت بر حرام بودن آنها دارند، با علم به اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم، بیش ازنافله های شب که یازده رکعت باشد انجام نمی داد ،و بعضی نیر دلالت بر استحباب آنها دارند، و امر بین حرام بودن و مستحب بودن دور می زند ،و احوط در این گونه موارد ترک و عدم انجام آنها به قصد نافله ماه مبارک است . به طوری که عامه به جا آورند و آن را نماز تراویج می خوانند.
نماز در آغاز سفر
دو رکعت است و موقع رفتن به سفر خوانده می شود و در هر دو رکعت بعد از حمد هر سوره ای را می توان خواند و بعد از نماز می گوید:«اللهم انی استودعک نفسی و اهلی و مالی و دینی ودنیای آخرتی و خواتیم عملی»

نماز وصیت
دو رکعت است و بین مغرب وعشاء برگزار می شود در رکعت اول پس ازحمد سیزده با سوره ی اذا زلزلت، ودر رکعت دوم بعد از حمد پانزده مرتبه سوره ی توحید خوانده می شود. از حضرت امام صادق علیه السلام ، از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود: به شما سفارش می کنم دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء بخوانید.
تا اینکه فرمود: هرکس این نماز را در هرماه بخواند از مؤمنین واگر در هر سال بخواند از نیکوکاران و اگر در هفته بخواند از مخلصان است. واگر هر شب بخواند در بهشت با من خواهد بود و پاداش آن را جز خدای تعالی نمی تواند بشمارد.
نماز اول ماه
این نماز دراولین روز هرماه مستحب است و وقت معینی ندارد و در تمامی آن روز می شود آن را خواند ،با این نماز و صدقه ی پشت سر آن به هر مقدار که ممکن می شود سلامتی آن ماه را می خری و آن دو رکعت است ،در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه توحید، و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه سوره قدر را می خوانی ،و بعد از نماز این آیات را « بسم الله الرحمن الرحیم و مامن دابه فی الارض الا علی الله رزقها ،و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین بسم الله الرحمن الرحیم وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا را دلفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفورالرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسر یسرا ماشاء الله لا قوه الا بالله، حسبنا الله و نعم الوکیل و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد ، لا اله الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین».
نماز استسقاء
استسقاء به معنی باران خواستن است واین نماز تقریباً مانند نماز عید است، با امتیازات خاصی، مثل روزه گرفتن سه روز قبل از نماز، روزهای چهارشنبه وپنجشنبه و جمعه، را روزه می گیرند یا روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه را روز می گیرند . روز سوم یعنی جمعه یا دوشنبه با امام به صحرا می روند به نحو مخصوصی که در کتابها مفصل مشروح آن آمده است، و در قنوتها دعاهایی دارد غیر از دعاهایی که در قنوت نماز عید می خوانند با دو خطبه و دعایی بعد ازنماز ،واین دعا ،دعای نوزدهم از صحیفه ی کامله ی سجادیه می باشد و چون خواندن این نماز در این عصر و زمانه در ولایت اسلامی جداً نادر است کلام را درباره ی آن طولانی نمی کنیم و طالب آن را به کتب فقهی مفصل حواله می نمائیم.
نماز شبهای ذی الحجه
در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباسی قمی است که بین مغرب و عشاء در دهه ی اول ماه ذی الحجه دو رکعت نماز می خوانی ،در هر رکعت بعد از سوره ی حمد و سوره ی قل هوالله احد می خوانی: «واعدنا موسی ثلثین لیله و اتممناها بعشر فتم ّ میقات ربه اربعین لیله و قال موسی لاخیه هرون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین» هرکس با این کیفیت آن را بخواند در ثواب حج حجاج محترم شریک می باشد.
تذکر: نمازهای مستحبی زیاد است، طالب آن کتابهای مربوطه مراجعه کند.

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد 2
 
جستجو در مطالب سایت
امکانات
امروز : سه شنبه 6 خرداد 1399
فید آر.اس.اس مطالب سایت